Zoek in het uitgebreide archief van 6 maart 2014 tot nu

Inhoud

HealthCare magazine van 06/12/2018
 
ACTUALITEIT
Ziekenvervoer: de patiënt betaalt het gelag

Als het woord ‘kafkaiaans’ ergens op zijn plaats is, dan is het zeker bij de regelingen rond het ziekenvervoer. Het is van een zinloze, desoriënterende en nachtmerrieachtige complexiteit en zowel het noorden als het zuiden van het land hebben ermee te kampen.

Even over de grens…CM nivelleert prijs niet-dringend ziekenvervoer

Op 1 januari 2019, dus over minder dan een maand, past de grootste mutualiteit van België, CM, de tarieven voor de terugbetaling voor het niet-dringend ziekenvervoer in Vlaanderen aan. Voor een aantal patiënten zal het iets goedkoper worden, maar voor bijvoorbeeld de Limburgse dialysepatiënt die gebruik maakt van het zittend patiëntenvervoer betekent dit een verviervoudiging van wat hij nu persoonlijk moet bijdragen.

Vlaamse bevoegdheid voor twee ministers…Vlaamse ziekenhuisnetwerken krijgen vorm

Als ministers echt iets willen, dan krijgen ze het ook. De zo veelbesproken ziekenhuisnetwerking krijgt in Vlaanderen meer en meer vorm. Van de dertien locoregionale ziekenhuisnetwerken die in Vlaanderen een intentieverklaring tot samenwerking bij de Vlaamse overheid hebben ingediend, hebben er elf de goedkeuring gekregen te starten met een pilootfase rond zorgstrategische planning. Het E17-netwerk en Ziekenhuisnetwerk Gent vallen daar alsnog buiten. Tot grote onvrede van de artsen.

Netwerken = synergie zoeken

De ziekenhuisnetwerken zoals minister van Volksgezondheid Maggie De BLock ze voor ogen had, beginnen - zeker in Vlaanderen - vorm te krijgen. Maar een ziekenhuisnetwerk vormen gaat verder dan een handdruk en een samenwerkingsakkoord. Wie deel wil uitmaken van een goed functionerend ziekenhuiswerknetwerk zal ook moeten bereid zijn om toegevingen te doen en actief mee te gaan zoeken naar synergieën.

Het probleem van de notified bodiesWie deed dit onderzoek?Beschuldigde, sta op!

Houdt de Belgische overheid duizenden incidenten met implantaten ‘geheim’? Als je de berichtgeving onlangs moet geloven, is er een grote samenzwering om de burger te ‘mismeesteren’ en te verminken. Niemand die eraan twijfelt dat er veel moet veranderen en dat transparantie het moderne toverwoord is. Maar iedereen die dagelijks met implantaten te maken heeft, weet ook dat dit geen zwart-wit verhaal is.

Je EPD raadplegen op je smartphone

Eind oktober ontving het Universitair Ziekenhuis van Luik de prijs voor de Innovation de l’année uitgereikt door ‘Patient Numérique’ voor zijn geïntegreerde EPD-Andaman7-oplossing, waarmee de patiënt zijn dossier via zijn mobiele toestel kan raadplegen.

IN DE KOFFIEKAMER
In de koffiekamer
DOSSIER TOEGANKELIJKHEID
Een goede toegankelijkheid is geen luxe“Onze attitude over toegankelijkheid moet een automatisme worden”

“Een bezoek aan een ziekenhuis, of dat nu als patiënt of bezoeker is, geeft haast altijd een vorm van stress. Tenzij misschien als het gaat om kraambezoek”, lacht Fien Van den Abeele. Zij is architect en staflid van Inter, het Vlaamse expertisecentrum toegankelijkheid en Universal Design. “In die zin is elke mens beperkt als de omgeving niet is aangepast aan zijn mogelijkheden. Net daarom leggen we in onze adviezen de nadruk op het feit dat toegankelijkheid een kwestie van iedereen is. Niet alleen van de patiënt of de bezoeker met een beperking, maar ook van het (zorg)personeel.”

Chaudfontaine, een geologische schat‘Op service gebouwd partnerschap’

Het samenspel van een kwaliteitsvol product gekoppeld aan een vergaande service. Dat hebben de waters van Chaudfontaine te bieden aan ziekenhuizen. “Het voorkomen van dehydratatie bij zowel patiënten als het eigen personeel is een aandachtspunt in ziekenhuizen”, klinkt het. “Met ons aanbod ontpoppen we ons op dat domein als een heuse partner.”

INTER, de weg naar toegankelijkheidZiekenhuizen en slechthorenden: slechte combinatie

Ziekenhuizen hebben weinig oog voor dove of slechthorende patiënten. Dat zegt Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. “Doven en slechthorenden hebben vaak moeite om de weg te vinden in het ziekenhuis. Ze worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat.”

‘Toegankelijkheid’, een kwestie van gewesten‘Welkom’, een specifiek en gepersonaliseerd onthaal

Het CHR ‘de la Citadelle’ in Luik heeft een wel heel persoonlijke procedure op poten gezet om patiënten met bijzondere noden op te vangen. Een referentiemedewerker bereidt zijn verblijf voor en begeleidt de patiënt doorheen zijn hele parcours in het ziekenhuis.

Het verpleegkarretje als hindernisPatiënt op de loopEn dan… loopt het toch fout

Speciale antislipstroken, intelligente deuren, trappen die heel goed worden aangeduid, hellende vlakken voor rolstoelgebruikers… Een ziekenhuis kan nog zoveel maatregelen nemen om incidenten te vermijden, toch kan het gebeuren dat een patiënt of een bezoeker zich in het ziekenhuis bezeert. We hebben het hier dan ook niet over de medische aansprakelijkheid, maar wel over wat het betekent voor een ziekenhuis wanneer een patiënt of bezoeker slachtoffer wordt van een meer ‘courant’ ongeluk. Wat men moet weten over aansprakelijkheid, oorzakelijk verband en het verschil tussen inspanning- en resultaatsverbintenis in zes punten, we legden ze advocate Aurélie Verhaert (Dewallens & partners advocatenkantoor) voor.

ZORG ZONDER GRENZEN
Zorg zonder grenzen
THEMA IT
Artificiële intelligentie weet het beter

Het lijkt wel allemaal AI – artificiële intelligentie – wat de klok slaat tegenwoordig. Geen medisch product meer dat niet leeft en bloeit bij gratie van deze magische afkorting. Tijd voor wat bezinning?