Zoek in het uitgebreide archief van 6 maart 2014 tot nu

Inhoud

HealthCare magazine van 13/09/2018
 
ACTUALITEIT
Een probleem van onbetaalde rekeningen

Op vrij regelmatige basis haalt het thema het nieuws: facturen die maar niet betaald geraken. Ze zijn niet alleen een aanslepend probleem voor vrijwel alle ziekenhuizen, de laatste jaren neemt het ook in omvang toe. En dat heeft zo zijn gevolgen op het algemeen financieel beheer van de instelling.

Eerst langs de kassa…

Wanbetalers zijn voor ziekenhuizen een probleem, een groeiend probleem. Niet betalen is één ding, dat geld alsnog proberen te recupereren is een ander ding. Die recuperatie is nodig want het patiëntenaandeel van de ziekenhuisfinanciering schommelt per ziekenhuis rond de 12,5 procent.

De veiligheid van de patiënten harmoniseren over de grenzen heen

Het SafePAT-project, ontwikkeld in de Euregio Maas-Rijn, heeft tot doel de risico’s verbonden aan de opname, de overbrenging en het ontslag van patiënten uit het ziekenhuis te verminderen door het standaardiseren van goede praktijken.

Ziekenhuismanagement blijft mannenzaak

In het topmanagement van ziekenhuizen blijven vrouwen witte raven. Het glazen plafond zit in de weg. Je vindt wel enkele voorzitsters van raden van bestuur, algemeen directrices of vrouwelijke hoofdartsen, maar die zijn schaars.

“De silo’s verhinderen budgettair efficiënte gezondheidszorg”

17 jaar, waarvan 12 jaar als voorzitter, was hij onlosmakelijk verbonden met beMedTech, wat toendertijd nog Unamec heette. Nu geeft Paul Soenen (Medtronic) de fakkel door aan Annick De Keyzer (J&J), die daarmee meteen ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging wordt.

Notified bodies geven kopzorgen
IN DE KOFFIEKAMER
In de koffiekamer
DOSSIER DUURZAAMHEID EN ECOLOGIE
Trend of noodzaak?

Je kunt er niet naast kijken: duurzaamheid, ergonomie en ecologie zijn termen die overal te pas en te onpas opduiken. De mens geraakt er zelf ook meer bewust van dat alleen leven en werken op een maatschappelijk verantwoorde manier ervoor kan zorgen dat we nog lang op deze planeet kunnen leven. Het is dan ook niet te verwonderen dat ook de zorgsector zich meer en meer bezighoudt met het hoe, waarom en - vooral - op welke manier ze duurzamer te werk kan gaan. Want duurzaamheid staat aan het einde van de rit ook gelijk aan besparen. En vooral dat is de laatste jaren in de gezondheidssector de sleutel die op alle deuren past.

Dossier duurzaamheid en ecologieDuurzame ontwikkeling in de gezondheidszorgsector…

Begin juni vonden in het Castel de Pont-à-Lesse de traditionele studiedagen van Santhea plaats. Op het programma stond meer bepaald de duurzame ontwikkeling in de gezondheidszorg. Daarbij kwamen vanzelfsprekend ecologie en milieu ter sprake, niet als opponenten van het ziekenhuisrendement, maar in overeenstemming daarmee.

Duurzame voeding en ziekenhuisrentabiliteit

Timothy Eden sprak over voedselverspilling. In het Centre hospitalier Bois de l’Abbey (CHBA) helpt de hotelafdeling om de CO2-voetafdruk van het ziekenhuis te beperken. En dat terwijl de kwaliteit van maaltijden erop vooruit gaat en de rentabiliteit verhoogt. Wie zegt beter?

Innovatie is initieel altijd een kost

Is er iets veelbelovends en nieuws op de markt dan is het AZ Maria Middelares er als de kippen bij om het uit te proberen. “Dat is de eeuwige discrepantie”, zegt algemeen directeur Christophe Mouton. “Je investeert in innovatie waardoor bijvoorbeeld het aantal ligdagen daalt maar de financiering daarvoor volgt niet.”

“We moeten de gulden middenweg zoeken”

Zowat elk ziekenhuis probeert zo ecologisch en duurzaam mogelijk te werken. Er wordt opvallend meer nagedacht over hoe duurzaamheid een vanzelfsprekend element wordt in de uitbating van een ziekenhuis. Ziekenhuizen leren van elkaar en wie zijn sporen verdient als expert bij renovatie of nieuwbouw, is verzekerd van werk. Zo ook Henk Vincent, die kort geleden nog AZ Alma in Eeklo in de juiste sporen duwde en dat nu, als directeur masterplan nieuwbouw, mag doen met het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas.

Het geniale idee van de pharmafilterFoodwin… duurzaam met voedsel omgaanAls ‘zorg is onze natuur’ ook letterlijk wordt genomen

Steeds meer ziekenhuizen trekken de ecologische kaart. Vaak gaat het trouwens om een win-win-situatie, al is dat niet altijd zo. En als ziekenhuizen het al hebben over ecologie, dan buigen ze zich eerst en vooral over verwarming en waterhuishouding. Maar sommige ziekenhuizen zetten toch nog een stapje verder. Het AZ Sint-Lucas in het Brugse Assebroek bijvoorbeeld…

Dessertje in de gangVan de tuin tot het dak, een milieuvriendelijk ziekenhuis

Hoe pakt een regionaal ziekenhuis de uitdagingen aan die duurzame ontwikkeling stelt? In Doornik profiteerde het CHwapi van een ambitieus bouw- en renovatieproject om de weg in te slaan van een ecologisch verantwoord beleid.

Kom in mijn ecoteam!
ZJORG ZONDER GRENZEN
Zorg zonder grenzen
ECOWEETJES
Ecoweetjes
THEMA IT
Spraak neemt je werk uit handen

Spraakgestuurde toestellen maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven, met dank aan virtuele assistenten als Siri, Alexa, Assistant en Cortana… En dan groeit natuurlijk het verlangen om van die handigheden ook in je beroepsleven te genieten, ook in de ziekenhuiswereld.

Wie is de baas van de robot?

Het Europees Parlement heeft een voorstel geformuleerd om robots een rechtspersoonlijkheid te geven. Maar moeten robots rechten krijgen? En kan een robot bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld?