Zoek in het uitgebreide archief van 6 maart 2014 tot nu

Inhoud

HealthCare magazine van 14/06/2018
 
ACTUALITEIT
Resistente bacterie in opmars

Eerst het goede nieuws: weinig acties als die voor een goede handhygiëne, hebben zo’n aantoonbaar positief resultaat op het voorkomen van MRSA in ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar andere resistente bacteriën, voornamelijk aanwezig als reservoir in het spijsverteringsstelsel, zijn aan een opmars bezig en veroorzaken onder andere ernstige - en dodelijke - bloedstroominfecties.

Intensieve zorg onder monitoring

Het MICA-project (Monitoring Intensive Care Activities), ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid, heeft tot doel het gebruik van kwaliteits- en prestatie-indicatoren in de Belgische Intensive Care Units (ICU’s) te stimuleren. Door een reeks gegevens aan het bed van de patiënt te verzamelen, kan men de kwaliteit en kwantiteit van de zorg volgen en deze activiteit tussen ziekenhuizen vergelijken.

ICU’s en cijfersZiekenhuizen wapenen zich tegen camera’s

Steeds meer ziekenhuizen maken via affiches duidelijk dat het (ongevraagd) filmen van patiënten of hulpverleners verboden is. Ze willen zo verhinderen dat de privacy van een van beiden geschonden wordt.

Inspelen op de noden van de oudere patiënt

De gemiddelde leeftijd van de ziekenhuispatiënt stijgt jaar na jaar. Diensten zoals een geriatrie zijn helemaal ingespeeld op de extra noden van de oudere patiënt. Voor afdelingen zoals orthopedie en revalidatie zijn extra inspanningen nodig om het concept van Senior Friendly Hospital uit te bouwen. Het AZ Herentals verbetert de zorg voor geriatrische patiënten door het inschakelen van vrijwilligers en een soort ‘stage’ waarbij de verpleging van eenheid ruilt.

Gezondheidszorg in de toekomstDe mens of het systeem in 2030?

De mens moet voorgaan op het systeem. Daarom is de zorg van de toekomst ook een verhaal van waarden. Het grootschalig project ‘Zorg 2030’ van het UZ Brussel en de VUB heeft nu met alle betrokkenen de visie voor de toekomst ontwikkeld. 488 ideeën in één document gebundeld, ideeën en voorstellen voor de toekomst.

Heisa rond referentieziekenhuizen

Ook Nederland speelt ermee om bepaalde behandelingen alleen maar in referentieziekenhuizen plaats te laten vinden. Zo zouden innovatieve kankergeneesmiddelen alleen nog maar verdeeld mogen worden door universitaire ziekenhuizen. Dat is nu al het geval in het gloednieuwe prinses Màxima centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

‘Streven naar 3 % van BBP voor onderzoek en ontwikkeling’

“In 2006 besteedde België 1,81% van zijn Bruto Binnenlands Product aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). In 2016 was dat 2,49% en daarmee is ons land, op Oostenrijk na, de snelste groeier binnen de Europese Unie. Het is onze ambitie nog beter te doen en te groeien naar 3%.”

Van webinar tot e-learning

Print is fantastisch en een magazine is een fijne manier om informatie te verstrekken. Maar soms is er méér nodig: een flitsend debat, een uitgebreide toelichting bij een studie, een moment om - al dan niet live - commentaar te leveren… Een tweewekelijks magazine kan dit niet altijd opvangen. Daarom stelt Roularta HealthCare nu haar eigen filmstudio voor.

DOSSIER HYGIËNE
Dossier hygiëne“Wij kunnen deze slag niet winnen!”

Ziekenhuizen en hygiëne… Infecties zijn al eeuwenlang het grote zorgenkind van zorginstellingen. Voor bacteriën zijn mensen die door ziekte of letsel verzwakt en kwetsbaar zijn, de gedroomde prooi. En al die mensen breng je samen onder één dak in een instelling die je ‘ziekenhuis’ noemt. Partytime voor dooddoeners.

Naar een Nederlands systeem?WIV opgenomen in SciensanoDe keerzijde van de schoonmaak

Om een ziekenhuis zo bacterievrij mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er degelijk ontsmet wordt. Daar wordt de patiënt beter van. Maar wordt de gezondheidswerker/schoonmaker daar ook beter van? Toxicoloog Jan Tytgat is daar nog niet zo zeker van…

Operatie Schone Handen

Professor Didier Pittet is de bezielende kracht en promotor van handhygiëne. Zijn eenvoudige en goedkope methode, waarbij water en zeep worden vervangen door een hydroalcoholische oplossing, heeft de medische hygiëne echt revolutionair veranderd door het aantal zorggerelateerde infecties overal ter wereld te verminderen.

Open source oplossingEen bijzondere groep: het schoonmaakteamTendens om geïnfecteerde patiënten te weigeren“Creatief in preventie, steeds op zoek naar de juiste oplossing”

Ziekenhuisinfecties zijn de vloek van elk ziekenhuis. De taak van een ziekenhuishygiënist is net om het risico op dit soort infecties te vermijden en bij infectie adequater en sneller te kunnen ingrijpen. Door de meer kwetsbare populatie en de verhoogde resistentie - met als gevolg een toename van infecties - hebben zij de afgelopen decennia niet alleen heel veel werk bij gekregen, maar hebben zij ook de noodzaak aan experts in de materie kunnen bewijzen. “Een nulrisico bestaat echter niet”, zegt dr. Hilde Jansens, klinisch biologe en ziekenhuishygiëniste aan het UZA.

Drie hygiënisten voor een heel ziekenhuis
IN DE STEIGERS
In de steigers
ZORG ZONDER GRENZEN
Zorg zonder grenzen
THEMA IT
Starten met ambassadeurs tips Liesbeth MeijnckensZend uw sociale media ambassadeurs uit

Het nut van sociale media zal iedereen in ziekenhuizen en zorginstellingen onderhand wel duidelijk zijn. Met wat inspanningen kan je de resultaten social media naar een hoger niveau tillen, met een gerichte ‘employer branding’ aanpak en het inzetten van ‘ambassadeurs’. Kwestie van beter te scoren bij de personeelswerving.

Deze chip kan orgaan-structuren kweken waarop nieuwe medicijnen getest kunnen worden

Het Vlaamse onderzoekscentrum Imec stelt een nieuwe chip voor waarop cellen gekweekt kunnen worden tot menselijke orgaanstructuren, zoals hart- of hersenweefsel. Volgens Imec wordt de chip een ‘game changer’ die de ontwikkeling van nieuwe medicijnen enorm zal versnellen.