Patiëntendata in gedeeld medischfarmaceutisch dossier

07 december 2017

“Als een ziekenhuisapotheker of een officina-apotheker medical devices aflevert, kan hij dat alleen maar verantwoordelijk doen als hij toegang heeft tot alle relevante patiëntengegevens. Dan moet ook het medisch dossier toegankelijk zijn voor de apotheker. Maar omgekeerd ook: het farmacologisch dossier van een patiënt zou gecentraliseerd beschikbaar moeten zijn voor alle healthcare-professionals die met die patiënt werken. Zowel de arts als de apotheker moeten toegang krijgen tot beide dossiers. Vanzelfsprekend wordt het ook dringend tijd dat de database van àlle producten – dus ook medical devices, voedingssupplementen en homeopathie - up to date is en overal gelijk. Want artsen hebben het recht om te mogen kiezen met welke producten ze willen werken en daarvoor is een complete database een noodzakelijke voorwaarde. Met het elektronisch voorschrift kan de arts niets anders dan voorschrijven wat er in zijn database zit, maar die is onvolledig.”

In een ideale zorgwereld is er dus, volgens Marc Gryseels, een soort GMFD, een gedeeld medisch-farmaceutisch dossier. Niet voor iedereen, maar alleen voor diegenen die voorschrijven en/of afleveren. “We hebben technisch de mogelijkheid om dit te verwezenlijken. Waarom duurt dit dan zo lang?”