Snel is daarom niet beter

07 december 2017

Een pleidooi voor daghospitalisatie kan dan wel budgettair een goede zaak zijn, maar – zoals dokter Maes het duidelijk maakt – het mag niet ten koste komen van de patiënt. Een onderzoek van dokter Björn Stessel van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt bevestigt die terughoudendheid.

Slechts 17 procent van de patiënten die in daghospitalisatie een ingreep heeft ondergaan, is vier dagen na de operatie al goed hersteld. Daghospitalisatie heeft heel veel voordelen, maar het is niet omdat de patiënt na de ingreep naar huis gaat, dat hij meteen al hersteld is.

Anesthesioloog Björn Stessel bestudeerde 1.200 patiënten na een operatie in de dagkliniek. Het ging daarbij om vrij courante ingrepen zoals kijkoperaties van de knie, liesbreuken, anale operaties, verwijdering galblaas of het wegnemen van schroefjes en plaatjes. Slechts 17 procent van de patiënten was vier dagen na de operatie goed hersteld. Na een blaasoperatie bijvoorbeeld was geen enkele patiënt goed hersteld en bij knie- of schouderoperaties steeg dat aantal nooit boven de 4,9 procent. Betere resultaten waren er voor de operaties aan baarmoeder (43%) en strottenhoofd (60%). Probleem is ook de pijnbestrijding. Zes op de tien onderzochte patiënten kloeg na vier dagen nog altijd over pijn, maar een op de drie nam de voorgeschreven pijnmedicatie niet.

Volgens Stessel is het grote verschil tussen daghospitalisatie en ziekenhuisopname dan ook de opvolging. Of beter: het gebrek daaraan.

Désirée De Poot