BVZD in Singapore

Betere zorg als burger co-financiert

07 december 2017

Singapore besteedt, in BBP, minder dan de helft van wat in België aan gezondheidszorg wordt uitgegeven, maar ze staat wel op de tweede plaats in de Bloomberg Healthcare Efficiency Ranking (2016). Ter vergelijking: België strandt op de 36ste plaats. Hoe doen ze dat? En wat kunnen wij ervan leren? De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs trok met 40 deelnemers voor vijf dagen naar Singapore. Het geheim van Singapore? Een geleide democratie en langetermijndenken.

Met een kleine 6 miljoen inwoners is Singapore half zo groot als België. Maar als het om de organisatie van de gezondheidszorg gaat, steekt ze op sommige terreinen met kop en schouders boven alle andere landen uit. In de WHO-ranking staat Singapore immers op de zesde plaats (België op 21), besteedt ze 4,9% van zijn BBP aan gezondheidszorg (België: 10,6%) en staat ze op de tweede plaats in de Bloomberg Healthcare Efficiency ranking (België op 36).

Betaalbare zorg voor iedereen. Dat is het startpunt van de benadering van Singapore. Basiszorg is toegankelijk én betaalbaar in openbare ziekenhuizen. Maar wie meer wil betalen, kan kiezen voor een luxekamer. Maar net zo goed is sommige zorg ook gratis. Er is zowel publieke als private zorg. Die twee beconcurreren elkaar met als wapens: kwaliteit.

Wie zorg nodig heeft, kan die rechtstreeks vragen. Er zijn geen tussen actoren. De inwoners van Singapore moeten zich verplicht verzekeren via Medisave. De gemiddelde Singaporees betaalt 37% van zijn loon om gezondheidszorg, woonfaciliteiten en onderwijs te financieren. Naargelang de leeftijd van de inwoner, is de bijdrage voor gezondheidszorg 8 tot 10,5% van zijn inkomen. Wat natuurlijk wel meetelt, is het feit dat de sociale zekerheid zoveel als geen werkloosheidsvergoeding hoeft uit te keren. De werkloosheid bedraagt amper 2%. De overheid gaat ervan uit dat de burger mee verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg en zich ook meer verantwoord gaat gedragen als hij verplicht is in een systeem van cofinanciering te stappen. Maar in één ruk trekt de overheid ook bepaalde beslissingen naar zich toe: ze controleert en beperkt de uitgaven door haar zeg te hebben in hoogtechnologische investeringen. Zo is er een door de overheid georganiseerd nationaal medisch patiëntendossier en is het overheid die de geneesmiddelen – in bulk – aankoopt.

Het ziekenhuislandschap bestaat uit drie grote, maar geïntegreerde clusters die elk zo’n 1,5 miljoen inwoners overkoepelen. Preventie, educatie, community-werking en de behandeling van chronische aandoeningen krijgen erg veel aandacht.

Vergrijzing

Maar Singapore worstelt ook met gelijkaardige problemen als wij: de explosief snel groeiende groep van oudere patiënten en het tekort aan zorgverleners. De overheid gelooft wel dat ze heel wat kan oplossen via technologische innovaties en daarom zet ze daar ook heel hard op in, onder meer door het stimuleren van health tech ondernemerschap. De overheid stimuleert samenwerking met zorginstellingen en industrie waardoor nieuwe bedrijven innovatieve oplossingen aanreiken en nieuwe technologieën introduceren.

De deelnemers van deze reis brachten drie grote uitdagingen mee naar België: hoe kunnen we de zorg dichter bij de zorgontvanger organiseren? Hoe gaan we dus van ziekenhuis naar de gemeenschap. Maar hoe kunnen we ook de zorg duurzaam ontwikkelen: van kwalitatieve zorg naar waardevolle zorg. En hoe kunnen we de bevolking stimuleren om een actieve rol op te nemen in een langer en gezonder leven. Of hoe gaan we van ziekenzorg naar gezondheidszorg?

www.ziekenhuisdirecteurs.be

Désirée De Poot

Oogarts Piet Noë is ‘Specialist van het Jaar’

Oogarts Piet Noë en dr. Philippe Devos zijn de eerste twee winnaars van de eerste editie van ‘Specialist van het Jaar’ voor de Nederlandstalige, resp. Franstalige taalrol. Dr. Noë ontving zijn prijs uit handen van Vlaams minister voor o.a. gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). Met deze titel wordt een specialist bekroond die zowel op wetenschappelijk, sociaal als patiëntvriendelijke manier zijn taak uitvoert.