In de steigers

07 december 2017

Vernieuwing MS-kliniek gaat door…

Onenigheid met de gemeente over een bovengronds parkeerterrein hebben de vernieuwingsplannen van de MS-kliniek in Melsbroek jarenlang tegengehouden. Het masterplan voor de volledige renovatie dateert al van zes jaar geleden, maar het dossier ging maar niet vooruit. Maar nu zit er schot in. Wel is dat masterplan ondertussen flink aangepast: het aantal bedden vermindert van 120 naar 90, er komt een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 patiënten en op dezelfde site zijn 18 assistentiewoningen voorzien waar ook mensen met NAH kunnen opgevangen worden. De werken moeten over vijf jaar afgerond zijn.

Parkeertoren voor AZ Sint-Jan

Met een beetje geluk is het eind volgend jaar gedaan met aanschuiven en (vruchteloos) zoeken naar een parkeerplaatsje bij het AZ Sint-Jan in Brugge. Straks beginnen immers de werken voor een gloednieuwe parkeertoren. Het ziekenhuis - dat 40 jaar bestaat in zijn huidige vorm - is ook aan een grondige renovatie toe, werken die ondertussen al begonnen zijn. Dat belet het ziekenhuis niet om toch te dromen van een gloednieuw ziekenhuis. Geen hoogbouw, maar modulebouw. Het zijn nog maar plannen en dromen die in het zorgstrategisch plan aan de overheid zijn overgemaakt.