“Drones zijn er klaar voor…”

08 februari 2018

© ©iStock

De drone-technologie moeten we zeker blijven opvolgen in functie van het interziekenhuisvervoer. Alleen loopt de wetgeving achter. De burgerlijk ingenieurs productietechnieken en machinebouw van de KU Leuven hebben, samen met het ziekenhuis, afgetoetst of het gebruik van drones technisch haalbaar zou zijn. “En dat is het zeker”, zegt Gunter Gonnissen. “Met drones vermijd je de verkeerscongestie en voor niet al te lange afstanden, zoals die tussen de campus Gasthuisberg en de campus Pellenberg, zou het een goede oplossing zijn. Als we het kleine en dringende vervoer in onze eigen zorgregio met drones zouden kunnen uitvoeren, dan zou dat een hele stap vooruit zijn.”

De drones zelf en de technologie die ermee samenhangt, kunnen deze taak gemakkelijk aan. “Voor pakketten van 1 tot 2 kilogram is het perfect haalbaar. Zo zouden we dringende medicatie of bepaalde stalen in rechte lijn vanuit de ene locatie naar de andere locatie kunnen transporteren. We moeten wel nog nagaan hoe we de inhoud van de colli’s binnen een bepaalde temperatuurcurve kunnen houden. En er is het aspect veiligheid. Niet alleen de veiligheid voor de mensen op de grond, maar ook de veiligheid voor de vervoerde goederen. Zo moet een sluitend systeem ontwikkeld worden waardoor diefstal of vernietiging van de drones zoveel als onmogelijk wordt.”

Maar vooral de huidige wetgeving steekt een dikke stok in de wielen. Zo moet een piloot zijn toestel ten allen tijde in het oog kunnen houden, wat bij een drone over die afstand niet het geval is.