Ziekenhuisnetwerken naderen volgende fase

08 februari 2018

Over twee weken vindt de interministeriële conferentie Volksgezondheid plaats. Het thema ligt nu al vast: het zal gaan over de ziekenhuisnetwerken. Die conferentie is noodzakelijk want de erkenning van de netwerken is gemeenschapsmaterie.

© © Belga Image

Omwille van de technische uitvoering start de Laag-Variabele Zorg (LVZ) pas in september. Maar de voorwerpen zijn al neergelegd en er was al een eerste lezing door het kernkabinet. “De financiering is voor elk ziekenhuis apart”, vertelde minister Maggie De Block aan onze zusterkrant Artsenkrant. “Dat is een andere tijdsbalk. De financiering van de locoregionale netwerken blijft in eerste instantie verlopen via de individuele ziekenhuizen maar met de component laagvariabele zorg vanaf september.”

Maar er zijn ook de supra-regionale opdrachten. Pancreascarcinoom en slokdarmtumoren gelden daar als proefproject. “Het eerste wat we gaan doen is de ingrepen van pancreastumoren en slokdarmtumoren overlaten aan de gespecialiseerde centra”, zegt minister De Block. “Dat lijkt evident maar als je kijkt naar de studie van het KCE, dan is het verbijsterd vast te stellen dat dit soort operaties tot nog toe ook gebeurde in ziekenhuizen met een zeer beperkte expertise. Als je maar een paar keer per jaar dit soort complexe operaties uitvoert, dan weet je dat dit een effect heeft op de overlevingskansen van de patiënt. En die cijfers geven dan nog geen beeld van de kwaliteit van het leven van de patiënten nà de operatie. En ja, dat geldt ook voor bevallingen. Als ik lees dat er in bepaalde ziekenhuizen een activiteitsgraad is van 30 procent… dan vraag ik me af of je nog voldoende vaardigheden kunt ontwikkelen om iemand te helpen die binnenkomt met een problematische bevalling. Komt daar bovenop dat die ziekenhuizen in vele gevallen ook nog met de minimale bezetting op de materniteit werken. Dat heeft vooral gevolgen voor de mensen die daar werken: heel veel wachten draaien, heel veel permanenties… Ook voor hen is dat geen kwaliteit van leven.”

“Niet elk ziekenhuis kan zich in alles specialiseren. Vandaar: nu eerst de hervorming en daarna zullen er toch conclusies moeten getrokken worden. Want een ziekenhuis mag dan nog niet betaald worden voor niet-erkende bedden, het moet er wel personeel voor voorzien.”

Minister De Block heeft nog grote plannen, zoals de professionele e-ID, een soort visum, een licence to practice waarbij alle zorgverstrekkers zelf een portfolio zullen moeten bijhouden waarmee ze hun bekwaamheid, basisvorming, bijkomende opleidingen, professionele activiteiten enzovoort bewijzen. Er komt een federale commissie voor toezicht op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg met een Nederlandstalige en een Franstalige kamer. Die zal zich ondermeer buigen over de bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de hulpverlening. En er is de sokkelwet, die de patiënt een grotere garantie moet geven op kwaliteitsvolle dienstverlening in het kader van inter disciplinaire zorg. Een wettelijk kader, met accreditering en inspecties, moet dat garanderen.

Désirée De Poot