Nieuw mechanisme…

19 april 2018

Ter herinnering: het Waalse Gewest heeft besloten om te investeren in de renovatie van ‘zijn’ ziekenhuizen. Daarvoor maakt ze gebruik van een mechanisme dat is uitgewerkt door de ploeg van de vorige Waalse minister van Volksgezondheid, Maxime Prévot. Dit mechanisme bepaalt dat:

er een interventie komt van 72,5 procent van de kosten van de bouw/renovatie, onafhankelijk van het soort ziekenhuis

een regulering van de tussenkomst van de overheid vaststaat door de facturering van een logiesprijs. Daardoor worden de ziekenhuisbeheerders voor hun verantwoordelijkheid gesteld: bedden die niet gebruikt worden, worden ook niet gefinancierd.

projecten die door de Waalse overheid geselecteerd zijn, ingeschreven worden in een vijfjarenplan.