Gestraft voor betere zorg…

19 april 2018

Aan dit systeem waarbij patiënten beter opgevolgd worden, waardoor sneller kan ingegrepen worden en waarbij dus niet alleen levens worden gered maar ook dure interventies vermeden, hangt een pervers neveneffect. “Wij worden financieel afgestraft omdat we het beter doen”, klinkt het bij AZ Maria Middelares. “Als we minder reanimeren en minder patiënten naar de dienst intensieve zorgen sturen, dan krijgen we minder geld. Bovendien moeten we alle kosten van de monitoring ook zelf dragen. Per patiënt is dat 35 euro, geld dat niet gerecupereerd kan worden.”