‘Verwerking’ is een klein vlagje…

19 april 2018

…dat een erg brede lading dekt. Om nog even de aandacht op scherp te zetten, volgt hier de definitie in de GDPR (AVG) van wat ‘verwerking’ allemaal inhoudt. Hou daar rekening mee!!!

Artikel 4 - definities

2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Besef dat je hiervoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (‘controller’) verantwoording moet over afleggen, en voor verantwoordelijk bent. En dat je moet toezien dat de ‘verwerker’ (‘processor’) zich houdt aan de letter en geest van de wet.