Patiënt in Jolimont krijgt… drie nieuwe ziekenhuizen

19 april 2018

Het ziekenhuislandschap in Wallonië is, net zoals in Vlaanderen, aan grote veranderingen toe. En de Groupe Jolimont is er klaar voor. Haar dossier - dat X3L werd gedoopt - werd in 2016 opgestart en is nu klaar. Het is ambitieus, maar niet megalomaan…

Raar maar waar: de Groupe Jolimont kiest niet voor één entiteit van een ziekenhuis, wel voor drie nieuwe ziekenhuizen. Drie ziekenhuizen van een gemiddelde grootte in Waals-Brabant en Henegouwen, renovatie van het ziekenhuis van Lobbes en de oprichting van een gemeenschappelijk medisch-logistiek centrum.

Hebben ze het daar plotseling een aanval van grootheidswaanzin gekregen? “Het kan wel veel lijken om zomaar drie nieuwe ziekenhuizen te bouwen”, geeft Stephan Mercier, afgevaardigde-beheerder toe. “Maar onze ambitie ligt helemaal in de lijn van de omvang van onze ziekenhuisgroep, het territorium dat wij moeten dekken (60 gemeenten en 70km van noord naar zuid, oost naar west, nvdr) en het aantal patiënten dat wij verzorgen. Bovendien is het totale kost van de constructies - zowat 500miljoen euro - niet uitzonderlijk veel als je kijkt naar de omvang van het project X3L.”

Van zes naar vier sites

De nieuwe ziekenhuissites zullen zich in Bergen, Nijvel en La Louvière bevinden. de oude ziekenhuizen van de groep zullen in de toekomst andere bestemmingen krijgen. “Wij hopen dat we de drie ziekenhuizen op hetzelfde moment kunnen optrekken, misschien met een klein verschil in tijd. Het voordeel is dat wij op die manier bepaalde kosten kunnen delen en positieve of negatieve ervaringen bij de bouw van elke site kunnen gebruiken bij de bouw van de volgende”, onderstreept dr. Olivier Lequenne, chef van het project. De drie ziekenhuizen zien er precies hetzelfde uit, zelfs op plan. Alleen het aantal verdiepingen en eventueel bepaalde heel specifieke lokalen (zoals de bunker voor radiotherapie) verschillen. “Deze manier van werken laat zowel de werknemers als de patiënten toe om zich in elk ziekenhuis gemakkelijk te oriënteren”, voegt dr. Lequenne eraan toe.

De constructie laat toe om zaken aan te passen en te veranderen naargelang de noden. Zo is het heel eenvoudig om bijvoorbeeld van de klassieke hospitalisatie-afdeling een revalidatie-afdeling te maken of vice versa. De mogelijkheid om flexibel met ruimte om te gaan is een groot voordeel. En dat staat ook de investeerders aan. “Wie weet waar we over 20 jaar staan? Misschien vindt men wel een zeer doeltreffend middel tegen kanker en kan men het aantal hospitalisatie-eenheden drastisch verlagen. Je moet je voortdurend kunnen aanpassen aan de medische en technologische evolutie”, onderstreept dr. Lequenne. Alleen al het plannen en bouwen van een ziekenhuis kost zowat 10 jaar… om dan minstens 30 jaar functioneel te zijn. “Dat wil zeggen dat diegenen die de ziekenhuizen hebben ontworpen die vandaag worden ingehuldigd op dat moment nog leefden in een wereld zonder smartphone”, illustreert Stephan Mercier.

Nabijheidsziekenhuis

De drie nieuwe ziekenhuizen zullen nabijheidsziekenhuizen zijn met het klassieke aanbod van hospitalisatie en daghospitalisatie. Maar ze zullen ook in staat zijn om bepaalde specialismen aan te bieden (radiotherapie, hartchirurgie, pediatrische intensieve diensten…). “Op dit moment gaan alle discussies rond de locoregionale ziekenhuisnetwerken over de referentiecentra die, in realiteit, eigenlijk behoren tot de supra-regionale netwerken”, stelt Stephan Mercier vast. “Wij zullen verschillende expertisecentra ontwikkelen op onze nieuwe sites en wij zullen blijven samen-werken met andere regionale ziekenhuizen.”

Aviq heeft het dossier nu in handen en heeft nu twee maanden om te reageren. Maar Stephan Mercier en Olivier Lequenne hebben er volle vertrouwen in. “Ons project heeft negen op de tien kans om goedgekeurd te geraken… Als men zich toch baseert op de objectieve criteria. Wij hebben de laatste jaren uitzonderlijk spaarzaam omgesprongen met overheidsgeld. Dat alleen al zorgt ervoor dat ons project X3L een voorsprong geeft op alle andere projecten die door andere ziekenhuizen zijn ingediend. Er is ook een perfecte afstemming tussen wat dit ziekenhuis zal aanbieden en wat de noden zijn van de bevolking. Wij willen bovendien in een netwerk werken en we gaan van zes sites in de oude constellatie tot vier in de nieuwe. Als iedereen op die manier zou werken, dan zouden we nogal een vermindering van bedden zien in dit land.”

“Bovendien is ons model zeer flexibel. Wat ook een rol kan spelen is het feit dat wij in staat zijn om deze drie nieuwe ziekenhuizen in sneltempo op te bouwen want het Waalse Gewest zal zich geconfronteerd zien met een hele rist aanvragen die zich allemaal concentreren op het einde van de vijfjarige bouwkalender. Alles hangt dus ook af van het aantal projecten dat zal ingediend zijn. Maar objectief gezien hebben wij toch echt wel heel wat troeven.”

Globaal gezien zal het aantal bedden van de Groupe Jolimont niet verminderen, maar de invulling ervan zal veranderen. De concentratie van activiteiten zal geen effect hebben op de tewerkstelling van artsen noch werknemers. Volgens de organisatoren zal dit project X3L de bevolking van Henegouwen en Waals-Brabant ten goede komen en zal het een ware zegen zijn voor de bouwsector.

Vincent Claes

Nieuw mechanisme…

Ter herinnering: het Waalse Gewest heeft besloten om te investeren in de renovatie van ‘zijn’ ziekenhuizen. Daarvoor maakt ze gebruik van een mechanisme dat is uitgewerkt door de ploeg van de vorige Waalse minister van Volksgezondheid, Maxime Prévot. Dit mechanisme bepaalt dat:

er een interventie komt van 72,5 procent van de kosten van de bouw/renovatie, onafhankelijk van het soort ziekenhuis

een regulering van de tussenkomst van de overheid vaststaat door de facturering van een logiesprijs. Daardoor worden de ziekenhuisbeheerders voor hun verantwoordelijkheid gesteld: bedden die niet gebruikt worden, worden ook niet gefinancierd.

projecten die door de Waalse overheid geselecteerd zijn, ingeschreven worden in een vijfjarenplan.

Het project S3L in cijfers…

* project X3L

1.600 bedden en plaatsen

17.000 m2

30 operatiezalen

50 zorgeenheden

3 radiotherapiebunkers

12 scanners en MRI

504 miljoen euro

* Centrale medisch-logistieke cel

12.000 m2

39 miljoen euro

* Site in Bergen (nieuw ziekenhuis)

44.000 m2

465 bedden en plaatsen

142 miljoen euro

* Site in La Louvière (nieuw ziekenhuis)

57.000 m2

600 bedden en plaatsen

186 euro

* Site in Nijvel (nieuw ziekenhuis)

35.000 m2

340 bedden en plaatsen

115 miljoen euro

* Site in Lobbes (uitbreiding en renovatie)

20.000 m2

200 bedden en plaatsen

22 miljoen euro