Verpleeghoek: tussen thuis en ziekenhuis

19 april 2018

De ziekenhuisopnames moeten korter, de thuisverpleging is overbevraagd… In Antwerpen heeft het grootste onafhankelijke thuisverplegingsnetwerk een oplossing gevonden door een zorgpunt te organiseren: een plaats waar patiënten terechtkunnen voor verpleegkundige basishandelingen waarvoor ze anders thuis zouden moeten zitten wachten op de thuisverpleegkundige.

Thuisverplegingsteam Wim Lemmens telt 130 zelfstandige verpleegkundigen en heeft een werkterrein dat zich uitstrekt over Antwerpen en omstreken. In Brasschaat is nu ook een verpleeghoek, of zorgpunt, geopend. Mensen uit de buurt die anders voor bepaalde behandelingen of bloedafnames naar het ziekenhuis zouden moeten, kunnen dat nu op het zorgpunt laten doen. Sommige van die handelingen zouden ook door een thuisverpleegkundige kunnen gebeuren, maar deze manier van werken laat meer vrijheid aan de patiënt (die niet thuis moet zitten wachten op de verpleegkundige) en laat de thuisverpleegkundigen toe om doeltreffender te werken.

“Onze Verpleeghoek komt tegemoet aan de wens van minister Vandeurzen, die volop inzet op de eerstelijnszones. Op dit moment kunnen mensen er vooral terecht voor wondzorg, medische pedicure, bloedafnames en inspuitingen,” zegt initiatiefnemer Wim Lemmens. “Al onze thuisverpleegkundigen werken op zelfstandige basis. Dat betekent dat we hen de ruimte bieden om zelf hun uurroosters te bepalen en zelf te kiezen welke patiënten ze verzorgen. Onze taak bestaat erin hen op alle gebied te ontzorgen, zodat zij zich volledig kunnen focussen op het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg voor iedere patiënt in zijn vertrouwde omgeving. Net daarom is dit zorgpunt ook voor hen een interessant initiatief. Zij kunnen er terecht om hun administratie te doen en ze hoeven niet langer door het drukke Antwerpen, waar ons hoofdkantoor gevestigd is. Maar ook voor patiënten heeft het voordelen. Ze hoeven niet door het drukke verkeer naar het ziekenhuis, maar worden in hun eigen buurt geholpen.” Omdat het ondertussen om een groot team gaat, kan het ook meer complexe zorg en specialiteiten aanbieden. “We beschikken over alle specialisaties en referentieverpleegkundigen voor alle verpleegkundige zorgen. Zij ondersteunen andere collega’s als ze met vragen zitten. Op dit zorgpunt kan een teamlid dat gespecialiseerd is in complexe wondzorg ook consultatie doen op afspraak. Hetzelfde geldt voor gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen…”

Het idee van een zorgpunt is niet uniek. Er zijn er meerdere, maar die zijn telkens verbonden aan medische centra. Dat in Brasschaat staat helemaal zelfstandig.

Désirée De Poot