IQVIA, innoveren door data

19 april 2018

Ooit hadden we IMS Health en Quintiles, later werd dat QuintilesIMS… Met IQVIATM willen deze gefuseerde bedrijven hun stempel drukken op de toekomst. Want wie wil innoveren, heeft nood aan betrouwbare data. We spraken hierover met Frank Swaelens, de nieuwe general manager voor België en Luxemburg. Hij kent de nieuwe weg naar de gezondheidszorg…

Je hoeft niet ver te zoeken naar de betekenis van IQVIA. “De I van IMS, de Q van Quintiles en de ‘via’ die aanduidt dat deze fusie de weg toont naar de nieuwe gezondheidszorg”, lacht Frank Swaelens. “Met IMS Health hadden we alle data en inzichten in handen over geneesmiddelen. Quintiles stond dan weer voor klinische studies tot en met de commerciële ondersteuning van geregistreerde farmaceutische, biotechnologische of medische (hulp)middelen. Maar eigenlijk kan het ene niet zonder het andere. Als je data hebt, technologie, inzicht van de markt en de nodige expertise, kun je de hele levensloop van het geneesmiddel volgen en dus ook de toekomst uitstippelen.”

“Met IQVIA willen we de farmaceutische bedrijven aantonen waar er lacunes zijn. Want, in tegenstelling tot wat we soms denken, bezitten farmabedrijven geen globaal beeld van de markt en hebben ze niet de mogelijkheden om dat zelf te verwerven. Met IQVIA kunnen wij dat wel, net omdat de fusie tussen IMS Health en Quintiles in 2016 daarvoor het ideale huwelijk was.”

Maar data en kennis alleen zijn onvoldoende om richting te kunnen geven. Dat beseft ook IQVIA. “Net daarom hebben we een nieuwe categorie gecreëerd de human data science. We hebben de human data, die ons niet alleen meer moeten vertellen over de zieke mens, maar net zo goed over de gezonde mens. We hebben ook de wetenschappelijke data (data science) en beide samen moeten ons leiden naar human data science, waarmee we wetenschappelijke doorbraken kunnen bewerkstelligen.” Vragende partij naar al deze data is trouwens niet alleen de industrie. “De farma is slechts één vragende partij. Maar vooral ook overheden, mutualiteiten en artsen hebben nood aan deze data.”

“Er is ontzettend veel kennis in de wereld, er zijn massa’s data maar vaak kijken we niet over de grenzen. Dat is jammer, want daardoor heb je geen toegang tot informatie die erg belangrijk kan zijn. Zeker in klinische studies. Vroeger ontwikkelde men die op basis van een beperkt aantal gegevens. Door wat IQVIA kan aanbrengen, kun je dat doen op basis van 500miljoen, wereldwijd verzamelde, volledig niet-identificeerbare, maar correcte, patiëntengegevens.”

België

Voor IQVIA is België ontzettend belangrijk. “In België worden immers zeer veel klinische studies uitgevoerd, wat vooral de patiënt ten goede komt want daardoor krijgen Belgische patiënten veel sneller dan in andere landen toegang tot innovatieve en vaak levensverlengende en zelfs levensreddende geneesmiddelen. Dit land heeft ook heel wat belangrijke key opinion leaders en de combinatie van beide - klinische studies en belangrijke opiniemakers - zorgt ervoor dat ons land erg belangrijk is voor de medisch/farmaceutische evolutie.”

Een paar maanden geleden kwam IQVIA in ons land wel in woelig water toen de pers plotseling publiceerde hoe ziekenhuizen door IMS Health betaald werden om gegevens door te geven. “Het amalgaam dat toen verschenen is, klopt niet”, zegt Frank Swaelens stellig. “Naar aanleiding van de GDPR moesten er nieuwe contracten opgesteld worden. Die contracten verschilden in de essentie niet van de oude contracten, die helemaal conform de eisen van de privacy-commissie zijn opgesteld… Contracten waarin wij altijd de privacy van de patiënten op alle vlakken hebben gerespecteerd. Meer nog: in die zin dat wij nooit hebben geweten wie de patiënt achter het cijfer was. Nooit. De gegevens worden zo niet-identificeerbaar dat we zelfs, na intensief speurwerk, de patiënt niet kunnen achterhalen. Ons criterium is het antwoord op de vraag: als die gegevens van mijzelf zouden zijn, zou ik mezelf erin herkennen? Dat antwoord moet overtuigd negatief zijn.”

IQVIA is, na de publicatie en de heisa, over de hele lijn in het gelijk gesteld. Of dit IQVIA schade heeft berokkend? “Eigenlijk niet, neen”, zegt Frank Swaelens. “Maar het heeft alles wel voor weken stil doen leggen met als gevolg dat we nu nog kampen met een enorme vertraging. Wij hebben onmiddellijk na de feiten wel gereageerd, maar dat heeft de pers niet opgepikt. Dus zijn wij alles, face to face, in de ziekenhuizen gaan uitleggen en hebben wij al onze energie daarin gestoken. Dat de ziekenhuizen die documenten voor de GDPR ondertekenden was immers erg belangrijk en in sommige ziekenhuizen wilde men dat wij alles van naaldje tot draadje gingen uitleggen, wat voor ons geen probleem is.”

Voor België was het financiële aspect kennelijk iets wat de publieke opinie niet pikte. Frank Swaelens lacht even. “Weet je dat België een van de weinige landen is waar wij effectief betalen om die data te krijgen? In elk ander land staan ziekenhuizen te springen om hun data gratis te kunnen leveren omdat ze weten dat ze zo gemakkelijker klinische studies in hun ziekenhuis kunnen organiseren en dat hun patiënten dus sneller toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. Klinische studies hebben immers voor iedereen voordelen: voor de patiënt, voor de arts én voor de overheid. In België betalen we, net omdat ons land voor farmabedrijven omwille van de redenen die ik eerder opsomde, zo belangrijk is.”

Frank Swaelens wil dan ook dat ons land die poolpositie niet verliest. “En ik wil niet aan doemdenken doen of dreigen, maar als we als land geen data aanleveren, dan zullen we die poolpositie verliezen en dat is het laatste wat we, als land, willen…”

Désirée De Poot