In de steigers

19 april 2018

Gezocht: parkeerplaatsen

Maar liefst 3.000 parkeerplaatsen zijn er al. Toch ziet het UZ Gent dat er nog minstens 500 parkeerplaatsen tekort zijn. Op de campus van het UZ is er plaats genoeg, maar dat is buiten de stad Gent gerekend. Die wil een uitbreiding niet toestaan omdat daardoor autoverkeer naar het ziekenhuis nog meer wordt gestimuleerd. Shuttlebusjes zouden een oplossing kunnen bieden, maar daar is niet iedereen het over eens.

Palliatief in oud herenhuis

In het beschermde Huis Stas op de Markt in Asse heeft het OLV-ziekenhuis van Asse de palliatieve afdeling ondergebracht. Achteraan het statige gebouw werd een extra vleugel met zes kamers ingericht, goed voor een kostenplaatje van 2,5 miljoen euro. ‘De Rank’ staat helemaal in het teken van palliatieve zorg, met doorlopende bezoekuren en extra begeleiding.

MRI voor Sint-Blasius

Er is zoveel heisa over al dan niet terecht vergunde MRI’s dat we zouden vergeten dat er ook rechtmatige, nieuwe MRI’s worden geplaatst en gebruikt. Zo ook in Sint-Blasius in Dendermonde waar dagelijks zo’n 35 patiënten een MRI krijgen, goed voor 15 uur beeldvorming per dag, ook in de weekends. De nieuwe MRI 3Tesla van Philips vervangt de oude scanner. De patiënt krijgt feedback door een aftel-klok en kan tijdens de scanperiode een natuurfilm bekijken. Groot voordeel zou de geluidsreductie zijn van dit nieuwe toestel.

Van vier naar zes OK’s

Bij Epicura in Ath zijn de grote werkzaamheden aangevat die het operatiekwartier 50 procent groter moeten maken. Het ziekenhuis gaat van vier naar zes operatiezalen. Half 2019 moeten de werkzaamheden - die op 5,7 miljoen euro worden geraamd - afgerond zijn. Half maart werd echter alles plotseling on hold gezet omdat in de gangen de schimmel Aspergillus werd aangetroffen. Alle operaties - ook die in de oude OK’s die tijdens de werkzaamheden blijven functioneren - werden korte tijd opgeschort of in andere ziekenhuizen uitgevoerd.