ICU’s en cijfers

14 juni 2018

Wat leert het MICA-project ons in de praktijk? In België tonen de cijfers van 30 april aan dat 10 ziekenhuizen deelnemen aan het project, wat overeenkomt met 18 ICU’s, 290 bedden en 15.835 opnames (40,83 % vrouwen en 59,17% mannen). De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 62 jaar, de 60-80 jarigen vormen 47 %; 40-60 jarigen, 26%;> 80 jarigen, 15% en <40 jarigen, 12%.

Men kan ook de diagnose te weten komen per type opname. De meest voorkomende in geval van een medische opname zijn infecties/sepsis (19,90%), neurologisch (18,39%), respiratoir (behalve sepsis/infectie) (12,9%), cardiovasculair (11,96%)… Wat betreft geplande operaties valt 33,41 % onder hartchirurgie, 16,27% van de neurochirurgie, 6,83% algemene chirurgie of endovasculaire procedures… En tot slot, wat spoedoperaties betreft, gaat het in 16,73% van de gevallen om neurochirurgie, 11,25 % polytrauma’s, 11,25% algemene chirurgie of endovasculaire procedures, 7,8% van vaste orgaantransplantaties…

De meest voorkomende comorbiditeiten zijn hypertensie (51.22%), diabetes (24.21%), solide tumoren (23.32%), hartfalen (18.45%), chronisch nierfalen (16,02%)… Wat betreft het gebruik van een invasieve ondersteuning, gaat het bij 38,83% van de opnames om mechanische ventilatie, bij 19,34% om vasopressoren en bij 3,59% om dialyse.

MICA maakt het ook mogelijk om de opnameduur op ICU (4,03 dagen) te vergelijken met de gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis (19,10 dagen); het sterftecijfer op ICU (9,81) en in het ziekenhuis (15,14); en ook de Saps: 3 (48 voor elk type opname, 55,91 voor medische opnames, 36,86 voor geplande operaties en 49,88 voor spoedoperaties).