Naar een Nederlands systeem?

14 juni 2018

We streven wel naar een rationeler antibioticabeleid, maar tussen woord en gedachte en doen en laten ligt nog een grote kloof. “Precies om dit praktisch haalbaarder te maken, pleit ik voor een Nederlands beleid”, zegt Boudewijn Catry. “Daar wordt, afhankelijk van de patiënt en van zijn pathologie en de noodzaak aan antibiotica, een individueel voorschrift gemaakt waarbij de antibiotica niet langer per doosjes, maar per stuk wordt verkocht. Iemand die drie dagen antibiotica moet innemen, krijgt drie dosissen. Iemand die tien dagen antibiotica nodig heeft, krijgt er tien.”

In dit systeem krijgt de apotheker een grote verantwoordelijkheid. “En het zal een wetsaanpassing vragen, maar het voorstel ligt al op tafel”, vervolgt Catry. “Als we ons antibioticabeleid echt willen veranderen, dan moet het gedaan zijn met het langdurig voorschrijven. Combinaties zouden eigenlijk niet mogen en het antibioticagebruik per patiënt moet korter. Bovendien, en daarin volg ik echt minister De Block, is antibiotica veel te goedkoop. Niet alleen bij mensen, maar ook in de diergeneeskunde.”

Al vindt Boudewijn Catry dat er in dat laatste segment een opmerkelijk positieve evolutie aan de gang is. “Bij legkippen en melkvee zien we dat het antibioticagebruik vrijwel verdwenen is. hét probleem zijn nog altijd de kalveren, vleesvarkens en slachtkippen maar ook daar is de evolutie positief.”