Een bijzondere groep: het schoonmaakteam

14 juni 2018

Cruciaal in het hele verhaal zijn ook de schoonmaakploegen. “Jaren geleden huurden we onze schoonmaakploegen. We zijn overgestapt naar een volledig eigen schoonmaakteam dat we hier ook zelf opleiden. Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat de procedures die die mensen moeten volgen, duidelijk én eenvoudig zijn. Daarom werken we met zo weinig mogelijk verschillende producten. Die producten kent de schoonmaakploeg door en door en kunnen ze dan ook correct gebruiken qua dosis en inwerktijden etc. Ze kennen de volgorde waarin ze moeten poetsen en we vragen hen klamvochtig te poetsen om ook hier zo weinig mogelijk in de buurt van de patiënt met water te werken.”

“De bezorgdheid van een ziekenhuishygiënist gaat verder dan de zorg om de patiënt, ook familie en bezoek is betrokken. En verder moeten wij ervoor zorgen dat ons personeel veilig kan werken. Bij de schoonmaakploeg zien we dat zelf ook duidelijk: als referentieziekenhuis voor ernstige infecties zoals ebola, krijgen wij ook risicopatiënten binnen. Onze ervaring is dat vooral medewerkers die minder opgeleid zijn en dus minder kennis hebben, het meest angstig zijn en dus ook de meeste uitleg nodig hebben.”