Starten met ambassadeurs tips Liesbeth Meijnckens

14 juni 2018

1 Zorg voor een goede basis in de organisatie (lees: een social media ambassadeurs team; steun vanwege de top van de instelling)

2 Start met een klein team (lees: start met personen die graag willen meedoen, die al actief zijn)

3 Biedt praktische hulp (lees: breng mensen snel op dreef en hou hen op dreef; hulp bij problemen en het voorkomen van problemen)

4 Stimuleer doelgericht gebruik en zet proeftuinen op (lees: laat personen experimenteren; deel ervaringen)

5 Zorg dat het communicatieteam ‘evenzeer’ doet (lees: het communicatieteam van de instelling moet het goede voorbeeld geven)