Dossier hygiëne

14 juni 2018

Het onderhouden van goede hygiënische omstandigheden heeft maar één doel: het vermijden van infecties. Het laatste millenium heeft infectiebestrijding enorme stappen voorwaarts genomen, maar ook deze medaille heeft een keerzijde. Antibioticaresistentie zorgt er nu voor dat we een belangrijke soldaat in de strijd tegen infecties aan het verliezen zijn. Als we niets doen tegen antibioticaresistentie en we niet rationeler met antibiotica om zullen gaan, dan is de voorspelling dat we tegen 2050 zo’n 10 miljoen vermijdbare overlijdens zullen tellen.

Naar een Nederlands systeem?

We streven wel naar een rationeler antibioticabeleid, maar tussen woord en gedachte en doen en laten ligt nog een grote kloof. “Precies om dit praktisch haalbaarder te maken, pleit ik voor een Nederlands beleid”, zegt Boudewijn Catry. “Daar wordt, afhankelijk van de patiënt en van zijn pathologie en de noodzaak aan antibiotica, een individueel voorschrift gemaakt waarbij de antibiotica niet langer per doosjes, maar per stuk wordt verkocht. Iemand die drie dagen antibiotica moet innemen, krijgt drie dosissen. Iemand die tien dagen antibiotica nodig heeft, krijgt er tien.”

In dit systeem krijgt de apotheker een grote verantwoordelijkheid. “En het zal een wetsaanpassing vragen, maar het voorstel ligt al op tafel”, vervolgt Catry. “Als we ons antibioticabeleid echt willen veranderen, dan moet het gedaan zijn met het langdurig voorschrijven. Combinaties zouden eigenlijk niet mogen en het antibioticagebruik per patiënt moet korter. Bovendien, en daarin volg ik echt minister De Block, is antibiotica veel te goedkoop. Niet alleen bij mensen, maar ook in de diergeneeskunde.”

Al vindt Boudewijn Catry dat er in dat laatste segment een opmerkelijk positieve evolutie aan de gang is. “Bij legkippen en melkvee zien we dat het antibioticagebruik vrijwel verdwenen is. hét probleem zijn nog altijd de kalveren, vleesvarkens en slachtkippen maar ook daar is de evolutie positief.”

WIV opgenomen in Sciensano

Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) bestaat niet meer. Het is opgenomen in Sciensano, waar ook het voormalig Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) omvat. En het is de bedoeling dat binnenkort ook het KCE en de Hoge Gezondheidsraad onder diezelfde koepel gaan functioneren. Kwestie van alle expertise die vanuit verschillende hoeken kan aangebracht worden, onder één dak te brengen.

Het motto van Sciensano zoals het nu bestaat is ‘Levenslang gezond’. “Vroeger was ons motto “Langer gezond leven”, maar eigenlijk willen we dat iedereen “gezond langer leeft”, verduidelijkt Boudewijn Catry. “De grote kracht van Sciensano moet zijn dat we gezondheid op een holistische en multidisciplinaire gaan benaderen. Daarbij kunnen we mens en dier niet langer scheiden, omdat er een nauw en onlosmakelijk verband is tussen beide en de natuur.

De wetenschappers van Sciensano zijn actief in 6 domeinen:

Gezondheid en milieu

Voedselconsumptie en voedselveiligheid

Het in kaart brengen van ziekten en gezondheid

Diergezondheid

Kwaliteit van gezondheidszorg

Doeltreffendheid en kwaliteit van vaccins, geneesmiddelen en gezondheidsproducten + de kwaliteit van de medische laboratoria