De Roularta HealthCare videostudio:

Van webinar tot e-learning

14 juni 2018

Print is fantastisch en een magazine is een fijne manier om informatie te verstrekken. Maar soms is er méér nodig: een flitsend debat, een uitgebreide toelichting bij een studie, een moment om - al dan niet live - commentaar te leveren… Een tweewekelijks magazine kan dit niet altijd opvangen. Daarom stelt Roularta HealthCare nu haar eigen filmstudio voor.

‘HealthCare Magazine’ van Roularta HealthCare is een gevestigde naam. Maar de tijd evolueert en daarmee ook de noden en de behoeften. Dat weet ook ICT’er Vincent Engelen, die door Roularta HealthCare werd aangezocht om als content- en project - manager de Roularta HealthCare studio vorm en inhoud te geven.

“Papier is ok, en onze magazines ook”, verduidelijkt Vincent. “We zien dat aan het leesbereik dat we hebben en de interesse die er is voor onze bladen. Maar soms is papier ook onvoldoende, hebben we nood aan interactie, aan een visuele input die soms meer zegt dan honderd woorden. Via de print gebruiken we één medium om informatie te verstrekken. Als we een benadering van 360° kunnen verwezenlijken, kunnen we complementair werken.”

Een flitsend debat, een verduidelijkende lezing… “Met onze magazines ga je onmiddellijk naar de kern, maar kun je niet ingaan op rechtstreekse vragen en opmerkingen. Met onze studio blijven we informatie delen, maar kunnen we gebruikers ook betrekken, ermee communiceren en in interactie treden.” Vincent geeft meteen een voorbeeld van een project dat hij voor Roularta HealthCare al heeft uitgewerkt en verwezenlijkt in de nieuwe studio. “We hebben drie key opinionleaders met een verschillende achtergrond rond de tafel gezet en hen, elk vanuit hun eigen standpunt, een patiënt laten bespreken met een bepaald probleem. In elk van de provincies konden cardiologen en endocrinologen de uitzending op een bepaalde locatie volgen. Ze kregen daarbij een iPad waarop ze stellingen konden aanof afvinken. Per locatie kon het panel in Zellik zien wat de resultaten waren, welke feedback de beide specialismen elkaar gaven. Zo werd dit een zeer interactieve avond die bovendien voor alle deelnemers erg verrijkend was. Bovendien hebben we dat gekoppeld aan het verwerven van accreditatiepunten, waardoor deze webinar meteen ook een geaccrediteerde elearning werd.”

Dat niet iedereen tijd heeft om buitenlandse congressen te volgen, weten we. “Wij spelen daarop in door bijvoorbeeld een cameraploeg en journalisten naar LA te sturen waar ze vier Belgische neurologen tijdens het American Neurology Congres gevolgd hebben. Die specialisten hebben telkens toelichting gegeven bij bepaalde lezingen. Daarna hebben ze hun presentatie voorgesteld tijdens een live uitzending, een week na het congres, in Zellik. Collega’s neurologen die niet mee waren op congres kregen zo een perfecte samenvatting waarop ze bovendien rechtstreeks konden repliceren.”

Omdat Roularta HealthCare deze opportuniteit wil uitbouwen, is er de eigen studio in de gebouwen van Roularta in Zellik. “Een studio van 110m2 met een vast en herkenbaar decor dat echter ook perfect gepersonaliseerd kan worden. De flexibiliteit van de studio is een groot pluspunt omdat we zonder probleem van een 1-1 interview kunnen overschakelen naar een rondetafel of een debat”, legt Vincent Engelen uit. “Zellik ligt centraal, is gemakkelijk bereikbaar en er is ruimte genoeg. We werken met een vast camerateam en we kunnen rekenen op een pool van vaste moderatoren die met de materie vertrouwd zijn.”

De studio is de gedroomde locatie voor elearnings. “Professionelen in de gezondheidszorg zoals apothekers en artsen hebben niet altijd de tijd om uren na elkaar te spenderen aan opleidingen waarvoor ze dan ook nog kilometers moeten rijden. Goed gemonitorde e-learnings kunnen een deel opvangen. Wij willen die dan in modules brengen van telkens een kwartier. Wie vier modules volgt, komt in aanmerking voor accreditatiepunten. Leren wanneer je er zelf de tijd en de ruimte voor hebt, is immers de toekomst.”

De HealthCare Studio heeft er al een paar mooie projecten op zitten. Tot nog toe waren die allemaal op artsen gericht. “Ik ben ervan overtuigd dat zij het begin zijn van een mooie toekomst, niet alleen voor artsen, maar zeker ook voor apothekers. Bij deze is de studio dus voorgesteld.”

Désirée De Poot