Zend uw sociale media ambassadeurs uit

14 juni 2018

Het nut van sociale media zal iedereen in ziekenhuizen en zorginstellingen onderhand wel duidelijk zijn. Met wat inspanningen kan je de resultaten social media naar een hoger niveau tillen, met een gerichte ‘employer branding’ aanpak en het inzetten van ‘ambassadeurs’. Kwestie van beter te scoren bij de personeelswerving.

© © iStock

Allicht meer dan eender welke andere sector kreunt de ziekenhuis- en zorgsector onder het spel van ‘vraag en aanbod’ bij het zoeken naar personeel. Zeker als het aanbod scherp achterblijft op de vraag. Zo stelt de VDAB in februari van dit jaar droogweg dat voor knelpuntberoep nummer één – verpleegkundigen – er twee openstaande vacatures waren per werkzoekende verpleeg kundige. En dat geldt heus niet alleen voor verpleegkundigen. Even surfen naar een wille - keurige site voor ziekenhuis-vacatures leverde een lijst van meer dan 2.600 jobs, van schoonma(a)k(st)ers langs kinder - psychiaters tot Java software engineers.

Daar kan je op inspelen met een aanwezigheid op jobbeurzen, het bewerken van schoolverlaters en dies meer, maar dat doen natuurlijk ook alle andere con currenten op de job markt. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie je onderscheidt van de anderen… en maak je dat de kandidaten voor jou kiezen?

Employer branding

Facebook, Twitter, YouTube kanalen, LinkedIn en tutti quanti hebben ondertussen al een vaste stek in communicatiestrategie van ziekenhuizen en andere zorginstellingen verworven. Hoe je een en ander kan aanpakken wordt al jaren uit de doeken gedaan, zoals onder meer in de ‘Wegwijzer sociale media in de zorg’ van Zorgnet Vlaanderen – nog steeds een mooie bron van advies.

Vandaag spelen sociale media een aanvaarde rol in het tweerichtingsverkeer tussen de instelling enerzijds, en patiënten/bezoekers/belangstellenden/werknemers en andere ‘stakeholders’ anderzijds. Ze vormen een onderdeel van het spectrum aan kanalen voor aankondigingen en natuurlijk het inspelen op mogelijke vragen en problemen, als vaste onderdelen in het kader van de werking van de instelling. Zoals Nederlandse eHealth & social media specialiste Liesebeth Meijnckens het omschrijft, “om van instituut naar een netwerkorganisatie te groeien.” “Sociale media verbinden,” aldus Stefaan Lammertyn (Pixular) in de ‘Wegwijzer’, [Zo] toon je de buitenwereld wat er binnen jouw organisatie gebeurt. Je treedt uit de beslotenheid van de instelling.”

Ook met het oog op personeelswerving! In diezelfde ‘Wegwijzer’ stelt Lieven Van Nieuwenhuyze (gastdocent social media marketing), “Ik ken prijs-kwaliteit in ogenschouw genomen, geen betere manier om bijvoorbeeld verpleegkundigen te werven.”

Maar wellicht is voor een optimale personeelswerving toch net wat meer nodig. Zoals Karel Bosmans, directeur personeel en organisatie van Jessa Ziekenhuis ooit stelde: “Ziekenhuizen hebben lang te kampen gehad met een wat ouderwets en oubollig imago.” Dat ‘meer’ kan je bewerken door in te zetten op ‘employer branding’, alias werkgeversmerk! Hierbij gaat het om een duidelijke positionering op de arbeidsmarkt, met communicatie over wat de organisatie uniek maakt, zeg maar waarin ze zich onderscheidt van anderen (lees: van de concurrenten op die arbeidsmarkt). Het veronderstelt dat de organisatie bepaalt op welke groep(en) ze mikt en waarmee. Dat laatste omvat zowel ‘harde’ elementen (zoals verloning) als ‘zachte’ elementen (zoals bedrijfscultuur, etc.). Bedenk wel dat een ‘werkgeversmerk’-oefening inspanningen vergt (zoals een strategisch goed doordenken) die langere tijd moeten worden volgehouden. Immers, het duurt makkelijk een paar tot enkele jaren eer hiermee effect wordt geboekt.

En wie het recente rapport van Verso doornam – 46.000 nieuwkomers nodig per jaar, met te weinig instroom – weet dat vandaag al de nood aan een goede ‘branding’ een bittere nood is, om een kans te maken de beschikbare jongeren aan te trekken!

Ambassadeurs helpen

Zo’n ‘branding’ moet over een rist van kanalen worden uitgedragen, en ook hier spelen sociale media een rol. Vandaag communiceren werknemers al vaak over hun ervaringen ‘op het werk’ in sociale media. Normalerwijze heeft elke instelling terzake hierrond een beleid uitgewerkt, en dat medegedeeld aan alle werknemers met het oog op het vermijden van problemen en om liefst goed in beeld te komen. Denk hierbij in het bijzonder aan personeelsleden die via hun eigen sociale media kanalen over hun instelling communiceren (denk aan ‘do’s’ en ‘don’ts’).

Met ‘ambassadeurs’ gaat een instelling nog een stap verder op dit gebied. Ook hier gaat het om gekende sociale media, zoals Facebook, Twitter, YiuTube, LinkedIn et alia in handen van de personeelsleden zelf, maar in het kader van een uitdrukkelijke doelstelling (zoals wergeversmerk, rekrutering etc.). Als de beste rekrutering vaak al ‘via via’ het personeel zelf verloopt, is het de rol van de ‘ambassadeurs’ om de ‘via via’ rekrutering nog te versterken, dank zij het beeld en de boodschappen die de ambassadeurs over de instelling uitdragen.

Belangrijk is dat de ambassadeurs in hun eigen netwerken actief zijn, met hun kijk op de instelling waar ze werken. Hoe ze zich daar thuis voelen. Met weetjes over gebeurtenissen van alle dag. Wat meezit… Wat tegenvalt, en hoe daar wordt op ingespeeld… Kortom, een goede kijk op het leven in de instelling zoals het is, met het oog op het enthousiasmeren van de volgers om aan dat alles zelf ook deel te nemen. Met nadruk op ‘zoals het is’, want het beeld moet reëel zijn, authentiek. Zeker jongeren – de voornaamste consumenten van sociale media – doorzien immers snel een ‘fake good news’ show.

Met wat hulp

Duidelijk is dat een instelling zijn ambassadeurs wel behoorlijk wat invloed - zeg maar ‘empowerment’ – geeft, op basis van een stevige dosis wederzijds vertrouwen. Het vereist tevens een mate van investering, zij het niet noodzakelijk van veel geld. Belangrijker is de dialoog tussen de instelling en de ambassadeurs: het investeren in tijd en inzet om reële en realistische doelstellingen te bespreken. Om ambassadeurs te ondersteunen met tips en tools om hun boodschap in de sociale media te verrijken – inhoudelijk en vormelijk. Dat kan in de vorm van regelmatige workshops, training, terugkoppeling, en dies meer. Om mogelijke problemen te helpen voorkomen, zoals duidelijk maken wat wel en wat niet kan worden gezegd (onder meer in het kader van de Europese privacy regels). Kortom, door het ambassadeurschap van die werknemers ernstig te nemen en hen te ondersteunen.

Overigens mik je niet alleen op ambassadeurs onder je verpleegkundigen! Verplegers, informatici, facility beheermedewerkers, vrijwilligers… Ieder beroep en functie heeft zijn eigen netwerken, en mik op ambassadeurs in de verschillende netwerken waar de instelling prominent aanwezig wil zijn. Dat betekent dus ook de medewerking zoeken in de relevante afdelingen, naast natuurlijk HR en andere ondersteunende diensten.

Wat is het voordeel voor de ambassadeurs zelf? Vaak winnen ze zo aan gewicht in hun netwerken, dank zij meer relevante/interessante/aantrekkelijke/doorleefde etc. inhoud. Wat dan vaak goed is voor meer volgers en tja, meer aanzien (‘clout’, weet je nog wel, of wat vandaag ‘influencer’ heet….).

Wie kies je als ‘ambassadeur’? Je gaat overduidelijk voor personen met een sterke band met de instelling. De ‘hart en ziel’-brigade. Personen met passie voor hun instelling, zodat zowel het goede als het minder goede aankaarten, omdat het hen zo nauw aan het hart ligt. En die dat enthousiasme kunnen (leren) projecteren! Allicht zit je eerst samen met kandidaten uit netwerken waar je hoopt wat sneller personen te kunnen rekruteren, waar de grootste noden zijn. Maar zet wel je instelling breed inde kijker!

Guy Kindermans

Starten met ambassadeurs tips Liesbeth Meijnckens

1 Zorg voor een goede basis in de organisatie (lees: een social media ambassadeurs team; steun vanwege de top van de instelling)

2 Start met een klein team (lees: start met personen die graag willen meedoen, die al actief zijn)

3 Biedt praktische hulp (lees: breng mensen snel op dreef en hou hen op dreef; hulp bij problemen en het voorkomen van problemen)

4 Stimuleer doelgericht gebruik en zet proeftuinen op (lees: laat personen experimenteren; deel ervaringen)

5 Zorg dat het communicatieteam ‘evenzeer’ doet (lees: het communicatieteam van de instelling moet het goede voorbeeld geven)