Het geniale idee van de pharmafilter

13 september 2018

Het Reinier De Graafziekenhuis in Delft heeft lang nagedacht over de vraag hoe ze met afval zou kunnen omgaan. De logistieke stroom van de afvalcontainers zorgde voor overlast in het ziekenhuis zelf. Het systeem dat in 2008 werd bedacht en nu al aan paar jaar wordt gebruikt, begint op de verpleegafdeling.

De bedpanspoeler heeft plaatsgemaakt voor wat ze de ‘Tonto’ noemen, een hongerige machine die biologisch afbreekbare bedpannen en urinalen met inhoud, specifiek ziekenhuisafval en overgebleven voedsel, ter plaatse vermaalt.

Via het bestaande rioleringssysteem arriveren de materialen samen met het afvalwater, onder meer afkomstig uit de toiletten van de verpleegafdelingen, in het Pharmafilter. De vloeibare en vaste stoffen worden gescheiden. In een bioreactor verwijdert actief slib zware metalen, nitrogenen en fosfaten uit de vloeibare substantie. Vervolgens neemt een membraan bacteriën en virussen voor zijn rekening. Hierna verbrandt meervoudige oxidatie de opgeloste verontreinigingen. Als laatste filtert actief kool de laatste sporen weg van medicijnen, röntgencontrastmiddel en hormoonverstorende stoffen. De vaste stoffen worden vergist. Wat overblijft, is schoon water en biogas, dat warmte en energie oplevert. Het systeem kreeg verschillende milieuprijzen en wordt als voorbeeld gesteld voor hoe ziekenhuizen op een ecologisch/economisch/duurzame manier met afval kunnen omgaan.