Foodwin… duurzaam met voedsel omgaan

13 september 2018

Het voorkomen van voedselverlies is voor de stad Brugge een topprioriteit. Voedselverlies zit dan ook vervat in de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge en het vermijden ervan maakt deel uit van de maatregelen die zullen getroffen worden in het kader van de doelstelling Bruggeklimaatneutraal 2050.

Een van de strategische prioriteiten onder voedselverlies was het Foodwin-project ‘Reductie van voedseloverschotten bij publieke organisaties’. Stad Brugge spitste de actie rond voedselverlies toe op de sector zorginstellingen en kreeg van OVAM een subsidie van 50 procent. De organisatie Foodwin, het Europees innovatienetwerk rond voedselverlies, ondersteunt, samen met innovatoren en ondernemers, steden en lokale overheden om voedselverlies te reduceren. Samen met de dienst leefmilieu zullen zij de zorginstellingen begeleiden en coachen.

Stad Brugge en het Brugs Food Lab willen met dit project

bewustmaking creëren bij een wijd publiek;

kosten besparen voor deze zorginstellingen;

uitstoot van broeikasgassen (gelinkt aan het gederfde voedsel) verminderen.

De deelnemende zorginstellingen zijn: het AZ Sint-Jan, het AZ Sint-Lucas, vzw de Kade, campus Het Anker, Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge) en woonzorgcentra.