Kom in mijn ecoteam!

13 september 2018

Wie in het CHwapi ‘duurzaam’ zegt, zegt ook organische schoonmaakproducten en, waar mogelijk, korte keten en fair trade (voor bijvoorbeeld koffie) voor de leveringen aan de keuken.

Het afvalbeheer gaat via de traditionele eilanden, zodat ook het publiek afval kan sorteren (PMD, glas, karton). “Op dit ogenblik is er ook een omschakeling van ons B2 (besmet) afval naar B1”, legt Didier Coemelck, algemeen raadgever, uit. We produceerden te veel B2-afval en door het te categoriseren, konden we de volumes verminderen.”

In september volgt nog een belangrijk initiatief: een ‘ecoteam’. “Veel mensen hebben interesse getoond”, zegt hij opgetogen. “We selecteren 12 mensen uit alle categorieën van het personeel. Ze worden gecoacht door lesgevers en zullen nadien in alle ziekenhuisafdelingen meer ‘groene’ maatregelen voorstellen om ecologische voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld stekkerblokken plaatsen met een schakelaar die aan het einde van de dag wordt uitgeschakeld, campagnes om de mensen aan te zetten om het licht uit te doen wanneer ze een kamer verlaten… Al deze maatregelen samen hebben een impact op het verbruik.”