Een probleem van onbetaalde rekeningen

13 september 2018

Op vrij regelmatige basis haalt het thema het nieuws: facturen die maar niet betaald geraken. Ze zijn niet alleen een aanslepend probleem voor vrijwel alle ziekenhuizen, de laatste jaren neemt het ook in omvang toe. En dat heeft zo zijn gevolgen op het algemeen financieel beheer van de instelling.

  • © © iStock

“Heel wat mensen blijven het moeilijk hebben om hun ziekenhuisfactuur binnen de normale betalingstermijn te betalen”, vermeldt het recentste jaar verslag van het UZ Brussel. “De waardemeter die dit aangeeft, is het aantal betaalherinneringen dat wordt verstuurd.” In 2017 waren er dat 78.198, gevoelig meer dan de 44.476 een jaar eerder. Wat opvalt, nog volgens het UZ Brussel, is dat vooral voor alleenstaande ouders en chronisch zieken de facturen zwaar doorwegen. Wanneer we het probleem naar een macro-schaal tillen, duiken enkele opvallende cijfers op.

Om de paar jaar organiseert Zorgnet-Icuro een steekproef bij tientallen Vlaamse ziekenhuizen. “In dit onderzoek focussen we ons op de patiëntenbijdrage”, legt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder uit. “Dit wil zeggen: onze aandacht gaat naar hetgeen de patiënt uit eigen zak moet betalen. Exclusief dus de tussenkomst van mutualiteit, hospitalisatie of nog OCMW. De patiëntenbijdrage is dus het deel van de ziekenhuisomzet die rechtstreeks van die patiënt komt.”

Het meest opvallende resultaat uit deze enquête is de groei van de groep zogenaamde ‘dubieuze debiteuren’: de groep patiënten waarvan het twijfelachtig is of ze hun factuur ooit nog zullen betalen. “In 2013 werd, wat de Vlaamse ziekenhuizen betreft, 2,3 procent van de patiënten omzet effectief afgeboekt en dus als verlies opgenomen, maar in 2015 was dat cijfer al opgelopen tot 2,5 procent. Volgens de cijfers van de MAHA-analyse van Belfius ging het voor alle Belgische ziekenhuizen samen in 2015 om in totaal bijna 50 miljoen euro”, verduidelijkt Margot Cloet. “Tegelijkertijd bedroeg de totale bedrijfsmarge van de Belgische ziekenhuizen slechts 106 miljoen. In de bevraagde ziekenhuizen waren er eind 2015 meer dan 31.000 afbetalingsplannen lopende. Slechts in een kleine minderheid (2%) gaat het om een betwisting van de inhoud van de factuur. Een deel facturen wordt nooit betaald en uiteindelijk als verliespost opgenomen in de boek houding.”

Michaël Vandamme