Trend of noodzaak?

13 september 2018

Je kunt er niet naast kijken: duurzaamheid, ergonomie en ecologie zijn termen die overal te pas en te onpas opduiken. De mens geraakt er zelf ook meer bewust van dat alleen leven en werken op een maatschappelijk verantwoorde manier ervoor kan zorgen dat we nog lang op deze planeet kunnen leven. Het is dan ook niet te verwonderen dat ook de zorgsector zich meer en meer bezighoudt met het hoe, waarom en - vooral - op welke manier ze duurzamer te werk kan gaan. Want duurzaamheid staat aan het einde van de rit ook gelijk aan besparen. En vooral dat is de laatste jaren in de gezondheidssector de sleutel die op alle deuren past.

© © iStock

Nu staan zorginstellingen van nature al op een bewuste manier in de samenleving. Het Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (MVO Vlaanderen) heeft er een lijvig document aan gewijd. “De kernactiviteit van zorginstellingen is immers mensen genezen en verzorgen. Dat op zich is al een maatschappelijke taak. Zorgverlening is in de kern dus maatschappelijk verantwoord. Maar er zijn nog volop kansen tot verduurzaamheid. En ook uitdagingen”, stelt het kenniscentrum.

Dat wijst eerst en vooral op de noodzaak van het duurzaam ontwikkelen van de gezondheidssector. De mens wordt ouder, heeft meer zorg nodig en die extra zorg heeft niet alleen nood aan middelen maar ook aan medewerkers om die zorgbehoefte op te vangen. Het kenniscentrum ziet veel terreinen waarop kan gewerkt worden binnen de ziekenhuizen. Niet alleen kunnen ze duurzaam inkopen, maar er kan ook gewerkt worden aan energiebesparing, afvalvermindering en het delen van apparatuur dat ondergebruikt wordt.

Zelf deed het drie jaar geleden een onderzoek naar duurzaamheid in de zorgsector. het leverde een gemengd beeld op. Soms lijkt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ‘zorgen voor morgen’. Vaak lijkt MVO dan weer zo vanzelfsprekend, dat goede voorbeelden onder de radar blijven.

Volgens het Kenniscentrum moeten zorginstellingen drie hordes nemen om werkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen in te passen in de dagelijkse werking:

1 er moet vastgelegd worden wiens verantwoordelijkheid mvo is. De milieucoördinator, de facilitaire afdeling of de raad van bestuur?

2 er moet een intern draagvlak opgebouwd worden. Duurzaamheid wordt gezien als iets wat een financieel plaatje heeft. En het komt ook vaak niet meteen en rechtstreeks de medische zorg en dus de patiënt ten goede.

3 MVO moet geïntegreerd worden, zelfs al is duurzaamheid geen prioriteit in de keuze van de patiënt voor deze of gene zorginstelling.

Op onze tocht doorheen de ziekenhuizen hebben we zelf gezien hoe ziekenhuizen soms heel creatief omgaan met duurzaamheid. We vonden ‘tap’installaties met fris maar gefilterd kraantjeswater voor de werknemers zodat flessenwater kon vermeden worden en daardoor de logistiek van aan- en afvoer van waterflessen meteen vermeden werd, overdekte fietsparkeerplaatsen die vlak aan het ziekenhuis werden geïnstalleerd, ecologische schoonmaakmiddelen, veel ideeën rond catering om de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan en veel ideeën om duurzamer met energie, water en verwarming om te gaan.

www.mvovlaanderen.be

Désirée De Poot