Innovatie is initieel altijd een kost

13 september 2018

Is er iets veelbelovends en nieuws op de markt dan is het AZ Maria Middelares er als de kippen bij om het uit te proberen. “Dat is de eeuwige discrepantie”, zegt algemeen directeur Christophe Mouton. “Je investeert in innovatie waardoor bijvoorbeeld het aantal ligdagen daalt maar de financiering daarvoor volgt niet.”

“Ons ziekenhuis volgt een tweeledige strategie: enerzijds willen we hoogtechnologisch en kwalitatieve gezondheidszorg bieden, anderzijds mag de patiënt die zorg niet als kil ervaren. Dat betekent voor ons GezondheidsZorg met een Ziel.” Het ziekenhuis is daar zeer ondernemend in. “Wij hebben drie innovatiecellen die elk zes keer per jaar samenkomen. De eerste cel houdt zich bezig met automatisering, digitalisering en 3D-printing. De tweede innovatiecel volgt mobile health op de voet, introduceert wearables, sensoren en apps. De derde innovatiecel werkt rond big data, artificiële intelligentie, virtuele realiteit, mixed reality…”

“Wij moeten niet per se de eerste zijn, maar we willen hedendaagse technologie op het gepaste moment introduceren daar waar deze meerwaarde biedt.. Via de drie innovatiecellen groeien ideeën bottom-up. Wordt een idee goed bevonden, dan gaat het naar het innovatiecomité. Kan het idee ook deze horde nemen dan is het aan het financieel comité om te kijken of er ruimte voor is in het exploitatie- en innovatiefonds. Dat wordt gevoed door het ziekenhuis en onze artsen.”

Innovatie moet voor directeur Mouton niet alleen gezien worden als een werktuig om betere medische zorg te brengen. “Innovatie kan ook leiden tot meer beleving en dus meer kwaliteit en patiëntentevredenheid.” Die patiëntenbeleving is in het ziekenhuis erg belangrijk. Zo is er iemand uit het zorgmanagementteam vrijgemaakt om als patient experience officer op te treden. Zij kan zich baseren op de resultaten van de digitale patiëntenenquêtes en input van de ombudsdienst. “Zaken die beter kunnen, worden ter harte genomen. Goede dingen koppelen we terug naar de dienst.”

Het ziekenhuis zorgt er ook voor dat elke medewerker - en zelfs de patiënt - zich voortdurend bewust is van de kernwaarden van het ziekenhuis. Die staan bijvoorbeeld op de achterkant van elke personeelsbadge en zijn op de digitale schermen doorheen het ziekenhuis te zien. Dit maak ook dat iedereen erop aanspreekbaar is.

Désirée De Poot